süzmək

süzmək
f.
1. Mayeni qatışıqdan, xıltdan və s. dən təmizləmək, saflaşdırmaq üçün süzgəcdən keçirmək. Məhlulu süzmək. Nefti süzmək. // Suyunu çıxarmaq, sudan ayırmaq. Düyünü süzmək. Qatığı süzmək. – <Göyçək> şoru torbaya töküb süzdü. Ə. Vəl..
2. Tökmək (ancaq içməli şeylər, xüsusən çay haqqında). Miss Hanna. . ikinci çayı süzməyə başladı. M. S. O.. Nahardan sonra çayı Səkinə özü süzüb verdi. Ə. Abasquliyev.
3. məc. Oynamaq, rəqs etmək. Nərgizi üzüm, lay-lay; Yaxana düzüm, lay-lay; Sən böyü, mən qocalım; Toyunda süzüm, laylay. (Bayatı). <Cahan:> Toyunda da sənin, bala; Bax beləcə süzərəm. Ü. H.. «Nazbarı» deyil ki, yeniyetmələr süzsün, Pərizad xala bacarmasın. M. C..
4. Yarıqapalı gözlərlə baxıb nəzərdən keçirmək. Başdan-ayağa süzmək. – Xəlil yuxusuzluqdan tutqunlaşmış qonur gözlərini qaldırıb, sərt və ağır baxışı ilə Şahmarı süzdü. M. Hüs.. Kərim Hüseynağanı başdanayağa süzdü. M. İ.. Nərgiz . . acizanə bir baxışla oğlanı süzdü. B. Bayramov.
5. Qanad çalmadan sakit-sakit, səssiz uçmaq. Təsbeh kimi qatarınız düzərsiz; Havalanıb ərş üzündə süzərsiz. M. V. V.. Bu yerlərə gəlmiş quşlar . . çay üzərilə süzürdülər. S. R..
◊ Gözlərini süzmək – bax göz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • süzmə — 1. «Süzmək»dən f. is. 2. is. Suyu süzülərək qatılaşmış qatıq. Tərs kimi qonaqlar da bir torba süzmə qatıqdan başqa bir şey gətirməmişdilər. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • başdan-ayağa — bax başdan başa. Başdan ayağa külli vücudum oda yandı. Nəs.. <Nurcahan:> Mən başdan ayağa sirr dağarcığıyam. N. V.. <Əli bəy:> A kişi, heç kəsin sözünə qulaq asma. İstəyirsənsə oğlun adam olsun, şkolaya qoy. O ki qaldı axund Molla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təpə — is. 1. Hündür yer, hündürlük; kiçicik dağ. Səpir qarı ağaclara, kollara; Dərələrə, təpələrə, yollara. A. S.. Camaatın yarısı çıxmışdı kəndin kənarına və təpələrə dırmaşıb boyluyurdular ki, görsünlər gəlirmi naçalnik. C. M.. 2. Bir şeyin ən yuxarı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Узундара — Направление: Народный танец Истоки: Азербайджанские народные танцы[1] Место и время возникновения: Нагорный Карабах, местность Узундере …   Википедия

 • consume — /keuhn soohm /, v., consumed, consuming. v.t. 1. to destroy or expend by use; use up. 2. to eat or drink up; devour. 3. to destroy, as by decomposition or burning: Fire consumed the forest. 4. to spend (money, time, etc.) wastefully. 5. to… …   Universalium

 • — qiè (1) ㄑㄧㄝˋ (2) 旧时男人娶的小老婆。 (3) 谦辞, 旧时女人自称: ~身。 贱~。 (4) 郑码: SUZM, U: 59BE, GBK: E6AA (5) 笔画数: 8, 部首: 女, 笔顺编号: 41431531 …   International standard chinese characters dictionary

 • — sì (1) ㄙˋ (2) 同 俟1 。 (3) 郑码: SUZM, U: 7AE2, GBK: B872 (4) 笔画数: 12, 部首: 立, 笔顺编号: 414315431134 …   International standard chinese characters dictionary

 • çəfər — (Naxçıvan) su süzmək üçün daş. – O su süzülən daş çəfər adlanır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • iymə — (Quba) süzmə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”